نتایج آزمون ورودی هفتم دبیرستان خرداد 96

با عرض تبریک ، نفرات برتر رتبه اول تا پانزدهم که موفق به پاسخگوئی بالای 60 درصد

سوالات آزمون شده اند به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. علیرضا رضائی
2. کورش اشراقی
3. مبین نادری
4. سالار صبوری
5. متین مرتضائی
6. یاسین نریمانی
7. محمد مهدی صادقی
8. رادین گودرزی
9. آبتین مردانی
10. امین حیدری
11. رایان اولیائی
12. ارشیا حیدری
13. سهیل مختاری
14. محمد عرفان مالکیان
15. اشکان دستان زند